Odzysk ciepła odpadowego

Z uwagi na gwałtownie rosnące ceny paliw i energii elektrycznej, jak również z uwagi na dyrektywy dotyczące walki ze smogiem i konieczność wymiany wielu pieców, obserwowane jest gwałtowne zwiększone zainteresowanie rynku i montaż pomp ciepła skojarzonych z bateriami ogniw fotowoltaicznych.

Wiele podmiotów gospodarczych w postaci zakładów przemysłowych, zakładów przemysłu spożywczego, hoteli, supermarketów itd. posiada już lub planuje wybudować centralne maszynownie chłodnicze. Należą do tej grupy zarówno scentralizowane maszynownie chłodnicze jak również chillery zasilające instalacje klimatyzacyjne.

Zdecydowana większość takich instalacji chłodniczych, cale odebrane ciepło w procesie chłodzenia powiększone o pobraną energię elektryczną potrzebną do pracy sprężarek, przekazuje aktualnie do powietrza zewnętrznego w procesie skraplania czynnika chłodniczego czy chłodzenia oleju . Są to bardzo duże ilości energii cieplnej, które usuwane są i tracone bez jakiegokolwiek ponownego wykorzystania.

Dlatego też TERMOPROJEKT od 2000 r rozpoczął projektowanie i budowę instalacji odzysku ciepła przegrzania, skraplania i chłodzenia oleju w budowanych przez siebie instalacjach chłodniczych.

Z czasem uzupełniliśmy swoją ofertę i aktualnie oferujemy także instalacje odzysku ciepła dla istniejących już instalacji chłodniczych, niekoniecznie naszej produkcji, które pracują od kilku lat.

Od samego początku prac koncepcyjnych przyjęliśmy zasadę, że rozwiązanie techniczne takiego odzysku ciepła nie może w żaden sposób pogorszyć pracy instalacji chłodniczej bo jej efektywność pracy jest nadrzędna

Coraz bardziej popularnym źródłem wykorzystania odzyskanej energii cieplnej z urządzeń chłodniczych jest wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych układów klimatyzacyjnych. Dotyczy to głównie hoteli i pensjonatów ale może być wykorzystane wszędzie tam gdzie jest zamontowane takie urządzenie chłodnicze i gdzie jest jednocześnie zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

 

W hotelach i pensjonatach zawsze jest duże zapotrzebowanie na ciepło. Nawet w okresie letnim gdy działa klimatyzacja.

Potrzebne jest ono do ogrzewania wody w basenach, Spa, przygotowania ciepłej wody użytkowej dla kuchni i dla gości hotelowych do kąpieli, do ogrzewania instalacji podłogowych łazienek i grzejników drabinkowych w łazienkach

 

 

 

 

Od kilku lat TERMOPROJEKT projektuje i wykonuje takie właśnie instalacje, z możliwością całkowitego odbioru i magazynowania energii cieplnej odzyskanej z instalacji chłodniczych instalacji klimatyzacyjnych. Pozwala to na kilkumiesięczne ograniczenie praktycznie do zera zużycia paliw przez kotłownie w skali roku.

Dotyczy to również instalacji chłodniczych, które działają całorocznie. Tutaj efekty oszczędności są jeszcze większe, jeżeli jest tylko gdzie taką ilość energii cieplnej przekazać. Dobrym przykładem są zakłady przemysłu spożywczego jak np. mleczarnie, zakłady produkcji mrożonych dań gotowych itp. Możliwości wykorzystania tego ciepła w wielu branżach są bardzo duże. Można też taką energię odsprzedać sąsiadom.

Nieustannie prowadzone przez nas analizy wykazują, że pomimo dość znacznych nakładów inwestycyjnych, okres spłaty takich inwestycji wynosi zazwyczaj od roku do dwóch lat przy normalnej eksploatacji. Potem to już czysty zysk. Wszystko zależy od pojemności zbiorników akumulacyjnych i czasu użytkowania instalacji w skali roku oraz stopnia wykorzystania ciepła odpadowego.

Jako przedsiębiorstwo inżynieryjne spotykamy się z wieloma pomysłami naszych klientów zmierzającymi do odzyskania energii cieplnej i wiemy, że pomysłowość i oczekiwania naszych partnerów nie znają granic. Dlatego ciągle pracujemy nad nowymi pomysłami i rozwiązaniami.

Ponieważ są to rozwiązania indywidualne sami projektujemy i budujemy takie centrale chłodnicze z węzłami odzysku ciepła i zasobnikami ciepłej wody o dużych pojemnościach.

Najczęściej osiągana temperatura wody w zasobnikach oscyluje pomiędzy 50 a 70 st. C w zależności od rozwiązania i potrzeb klienta.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami bo każdy nowy pomysł czy problem napędza nas do jego rozwiązania. Każdy taki projekt sprawia, że życie jest ciekawsze a nie monotonne.