Rekuperacja i odzysk ciepła odpadowego

Z punktu widzenia powszechnie przyjętej definicji, rekuperacja ciepła jest procesem odzysku ciepła z powietrza i spalin usuwanych z budynku i przekazanie go do powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Dlatego też w większości przypadków pojęcie rekuperacji związane jest z instalacjami wentylacji i klimatyzacji mechanicznej oraz przy odzysku ciepła spalin z instalacji kominowych pieców.

 

Ale odzysk ciepła odpadowego to zagadnienie znacznie szersze.

O ile rekuperacją ciepła z wentylacji i klimatyzacji mechanicznej zajmujemy się przy okazji większości naszych projektów i ich realizacji, to w zakresie odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych jesteśmy w gronie nielicznych firm w Polsce, które to wdrażają przy budowie większości budowanych instalacji chłodniczych.

Zdecydowana większość instalacji chłodniczych, odebrane ciepło w procesie chłodzenia powiększone o pobraną energię elektryczną potrzebną do pracy sprężarek, przekazuje do powietrza zewnętrznego w procesie skraplania czynnika chłodniczego. Są to bardzo duże ilości energii cieplnej, które usuwane są i tracone bez jakiegokolwiek ponownego wykorzystania.

Dlatego też TERMOPROJEKT s.c. od 2000 r rozpoczął projektowanie i budowę instalacji odzysku ciepła przegrzania i skraplania w budowanych przez siebie instalacjach chłodniczych.

Z czasem uzupełniliśmy swoją ofertę i aktualnie oferujemy także instalacje odzysku ciepła dla istniejących już instalacji chłodniczych, niekoniecznie naszej produkcji, które pracują od kilku lat.

Od samego początku prac koncepcyjnych przyjęliśmy zasadę, że rozwiązanie techniczne takiego odzysku ciepła nie może w żaden sposób pogorszyć pracy instalacji chłodniczej bo jej efektywność pracy jest nadrzędna.

Doprowadziło to do opracowania kilku autorskich rozwiązań, które znalazły zastosowanie w przemyśle.

Drugim ważnym zagadnieniem, decydującym o skuteczności odzysku ciepła, jest stałe podnoszenie świadomości klientów, że o opłacalności odzysku ciepła decyduje pojemność zasobników wodnych, które są akumulatorami odzyskanej energii cieplnej. W odróżnieniu od naszej konkurencji nastawionej na produkcję masową my nie kończymy swojej oferty na zasobnikach o pojemności 2000 litrów ale od takiej pojemności rozpoczynamy naszą ofertę.

Największe montowane przez nas zbiorniki miały 20 000 l. Średniej wielkości maszynownia chłodnicza, pracująca pod średnim obciążeniem, o wydajności objętościowej ok 500 m3/h podgrzewa wodę w zasobniku o pojemności 2000 l od 10 do 55 – 60 st C w czasie około 2-3 godz. Gdy już ją podgrzeje i nie będzie rozbioru wody, to znowu będzie oddawać całe ciepło skraplania do powietrza zewnętrznego a to jest strata dla zakładu, który potrzebuje ciepła. Proces rozbioru ciepła w zakładach pracy bywa bardzo różny. Ciepło w zasobnikach (zwykle dwóch) wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczeń oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

O ile rozbiór ciepła do ogrzewania pomieszczeń jest procesem w miarę stałym, choć zależnym od temperatury na dworze, to rozbiór ciepłej wody użytkowej jest zróżnicowany w skali doby i bywa zazwyczaj bardzo duży o określonych porach dnia. Z jednej strony duży rozbiór ciepłej wody pojawia się po zakończeniu pracy kolejnych zmian z powodu mycia ludzi ale największy jest wtedy gdy wykorzystujemy tę wodę do celów mycia zakładu.

Każdy kto otarł się o tę tematykę zdaje sobie sprawę ile metrów sześciennych ciepłej wody potrzeba do umycia zakładu przemysłu spożywczego i jaki jest jej koszt przygotowania.

Innym, coraz bardziej popularnym źródłem wykorzystania odzyskanej energii cieplnej z urządzeń chłodniczych jest wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych układów klimatyzacyjnych. Dotyczy to głównie hoteli i pensjonatów ale może być wykorzystane wszędzie tam gdzie jest zamontowane takie urządzenie chłodnicze i gdzie jest jednocześnie zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Do czego hotelom i pensjonatom tyle ciepła? Otóż w ostatnim okresie większość tego typu obiektów posiada baseny i Spa. Część z nich to baseny odkryte. Niektóre nawet ze słoną wodą (oficjalnie morską ). Do podgrzewania tej wody potrzeba bardzo dużo energii cieplnej.

Od kilku lat TERMOPROJEKT projektuje i wykonuje takie właśnie instalacje, z wykorzystaniem najtrwalszych materiałów jak tytan dla potrzeb basenów i instalacji z wodą morską czy inną solanką.

Nieustannie prowadzone przez nas analizy wykazują, że pomimo sporych nakładów inwestycyjnych, okres spłaty takich inwestycji wynosi zazwyczaj od roku do dwóch lat przy normalnej eksploatacji. Potem to już czysty zysk. Wszystko zależy od pojemności zbiorników akumulacyjnych i czasu użytkowania instalacji w skali roku.

Innym, interesującym źródłem odzysku energii cieplnej jest ciepło odzyskane z oleju transformatorów elektroenergetycznych. Każdego lata wzrost temperatury na dworze powoduje wzrost temperatury oleju chłodzącego transformatory i znaczne pogorszenie ich sprawności. Niestety, w większości przypadków, transformatory nie są własnością zakładów, które zasilają w energię elektryczną i nie można wykorzystać tej energii. Jednakże wiele zakładów posiada własne stacje transformatorowe, z których można odzyskać tę energię i wykorzystać do przygotowania np. ciepłej wody użytkowej.

Jako przedsiębiorstwo inżynieryjne spotykamy się z wieloma pomysłami naszych klientów zmierzającymi do odzyskania energii cieplnej i wiemy, że pomysłowość naszych partnerów nie zna granic. Dlatego ciągle pracujemy nad nowymi pomysłami i rozwiązaniami.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami bo każdy nowy pomysł czy problem napędza nas do jego rozwiązania. Każdy taki projekt sprawia, że życie jest ciekawsze a nie monotonne.