O firmie

Termoprojekt s.c. została założona w 1998 r. Do 2000 roku spółka zajmowała się głównie projektowaniem i budową instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych supermarketów.

Od roku 2000 rozpoczął się dynamiczny rozwój w zakresie projektowania i budowy przemysłowych instalacji chłodniczych dla zakładów przemysłu spożywczego i zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W tym samym roku zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pierwszą autorską maszynownię chłodniczą. Od tej pory proces projektowania i budowy tych zespołów funkcjonalnych nieustannie rozwijamy i udoskonalamy wraz z postępem technicznym i rozwojem dostępnych urządzeń składowych i indywidualnymi potrzebami klientów.

W roku 2004 powołaliśmy do życia spółkę Termoprojekt Bis s.c., która skupiła się głównie na projektowaniu systemów i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

W tym samym roku wprowadziliśmy na rynek pierwszy z naszych sztandarowych wyrobów: owiewowy tunel zamrażalniczy, który w udoskonalonej formie i dostosowany do wymagań klienta oferujemy i instalujemy po dziś dzień.

Również od 2004 roku wprowadziliśmy na rynek kolejny nasz flagowy wyrób. Jest nim system odzysku ciepła przegrzania, skraplania i chłodzenia oleju z maszynowni chłodniczych.

Od 2010 roku wprowadziliśmy gruntowne zmiany w projektowaniu i budowie rurowych instalacji chłodniczych. Zastąpiliśmy tradycyjne rury miedziane i tzw. stalowe czarne na rzecz rurociągów gazoszczelnych ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 i 1.4401 ( tzw stal gat 304L i 316Ti ) .

Wzrost liczby realizacji w dziedzinach klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła doprowadził w 2013 roku do wydzielenia z dotychczasowych struktur i założenia spółki Termoprojekt HVAC.

W roku 2016 spółki Termoprojekt i Termoprojekt Bis zostały skonsolidowane pod szyldem spółki macierzystej. W tym samym roku spółka zakończyła budowę nowej siedziby w SSSE w Koszalinie, w której może prowadzić dalszy rozwój i lepiej zaspokajać potrzeby klientów.

Aktualnie w ramach struktur Termoprojekt zatrudnionych jest dwudziestu wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Do tej grupy należy zespół pięciu inżynierów chłodnictwa, klimatyzacji i automatyki przemysłowej odpowiedzialnych za projekty oraz wysoce wykwalifikowany zespół wykonawczy w osobach elektryków, automatyków procesowych, spawaczy, ślusarzy i pracowników serwisu. Poza tym współpracujemy z serwisami zewnętrznymi na terenie całego kraju.