Chłodnictwo

W zakres oferowanego przez nas, szeroko rozumianego chłodnictwa (poza AGD) wchodzą zróżnicowane instalacje techniczne i technologiczne. Ich różnorodność zależy od wielu czynników takich jak: wymagana wydajność chłodnicza, wymagana temperatura pracy, przeznaczenie instalacji chłodniczej, rodzaj stosowanego czynnika chłodniczego i wielu innych bardziej szczegółowych aspektów, wymagań i oczekiwań.

W skład każdej instalacji chłodniczej wchodzi agregat skraplający lub zespół sprężarkowy ze skraplaczem i urządzeniami peryferyjnymi. Wszystkie te urządzenia, połączone w zespół funkcjonalny określa się często mianem maszynowni chłodniczej. Trwałość maszynowni jest czynnikiem decydującym o bezawaryjnej pracy całego systemu chłodniczego.


Na jakość i trwałość maszynowni mają wpływ trzy zasadnicze czynniki:

  • jakość wykonanego projektu technicznego,
  • wybór możliwie najbardziej niezawodnych sprężarek i urządzeń funkcjonalnych
  • jakość wykonanej instalacji chłodniczej przez wykonawcę w ujęciu całościowym.

 

Maszynownie chłodnicze

Maszynownie chłodnicze budowane i instalowane przez Termoprojekt s.c. są produktami ściśle dopasowanymi do zapotrzebowania klienta. Takie rozwiązania są zdecydowanie bardziej efektywne niż korzystanie z gotowego typoszeregu produktów. Od czasu rozpoczęcia budowy pierwszych maszynowni chłodniczych hołdujemy zasadzie, że każdy projekt jest inny tak jak nasi klienci i ich oczekiwania. Dlatego każdy projekt jest dostosowany do potrzeb użytkownika.

W ciągu wielu lat mieliśmy sposobność przetestować wyroby wielu wiodących producentów podzespołów z całego świata. Zebrane doświadczenia pozwoliły na wybranie produktów, które promujemy i montujemy w chwili obecnej. Wybór nasz oparty jest o wiele czynników i kryteriów.

Do najważniejszych należą:

  • trwałość, bezawaryjność,
  • możliwość naprawy a nie tylko wymiany w przypadku wyboru urządzeń nienaprawialnych,
  • dostępność do części zamiennych,
  • okres gwarancji,
  • wsparcie techniczne
  • dopiero na samym końcu cena.

W większości przypadków wybór lepszych rozwiązań niesie ze sobą wzrost kosztu inwestycji ale jednocześnie kilkukrotnie wzrasta czas użytkowania i bezawaryjnej pracy. Nie jest to wydłużenie czasu pracy o 20 czy 30 % ale kilkukrotne. Zamiast np. 2-5 lat pracują 15- 20 lat a nawet więcej.

Dla przykładu łożyska sprężarek śrubowych J&E HALL mają gwarancję bezawaryjnej pracy na 100 000 motogodzin. Przy średniodobowym cyklu pracy takiej sprężarki na poziomie 12 h na dobę gwarantowany czas bezusterkowej pracy wynosi ponad 22 lata.

 

W związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem komponentów, wybieramy i oferujemy najlepsze rozwiązania dostępne w chwil obecnej na rynku. Przykłady naszych realizacji i rozwiązań przedstawione są w tematycznych galeriach zdjęć.

 

Zakres oferowanych sprężarek obejmuje sprężarki typu Scroll do małych i średnich instalacji klimatyzacyjnych, przez sprężarki tłokowe do średnich instalacji średnio i niskotemperaturowych kończąc na sprężarkach dwu i jedno śrubowych do dużych instalacji wysoko, średnio i niskotemperaturowych.

W ostatnim okresie szczególnie maszynownie oparte o sprężarki jednośrubowe produkcji J&E HALL cieszą się szczególnym uznaniem naszym i klientów z uwagi na niezwykłą trwałość, odporność, niezawodność, oraz poziom wsparcia technicznego producenta i dystrybutora.

 

Skraplacze

Skraplacze to kolejna grupa urządzeń stanowiąca o jakości budowanych maszynowni. Za wyjątkiem instalacji amoniakalnych, gdzie króluje dość droga w eksploatacji technologia wodnych skraplaczy natryskowo wyparnych, w instalacjach chłodniczych opartych na gazach z grupy HFC i nowych HFO od kilku lat zaczyna dominować technologia powietrznych skraplaczy mikrokanałowych. TERMOPROJEKT od samego początku był i jest jednym z pionierów stosowania tej technologii w Polsce. Od szeregu lat stosujemy te urządzenia co pozwala nam zredukować o około 20-30 % ilość czynnika chłodniczego w instalacjach chłodniczych.

Rurociągi ze stali kwasoodpornej

Kolejnym, ważnym czynnikiem decydującym o trwałości i szczelności instalacji chłodniczych, budowanych przez TERMOPROJEKT s.c. jest budowa rurociągów chłodniczych z rur i kształtek gazoszczelnych wykonanych ze stali kwasoodpornych gatunku AISI 1.4301 ( 304L ) i AISI 1.4401( 316 Ti).

Stosowanie tych materiałów możliwe jest dzięki naszemu zespołowi specjalistów w dziedzinie spawania stali austenitycznej, wysokostopowych. Dzięki temu trwałość rurociągów i ich szczelność jest nieporównywalna z instalacjami miedzianymi ani wykonanymi ze stali czarnej. Wbrew intuicyjnym odczuciom klientów, rurociągi w ujęciu całosciowym, wykonane ze stali kwasoodpornej są tańsze nie tylko od miedzianych, co jest oczywiste z uwagi na ceny tego metalu, ale również wykonanych ze stali czarnej.

Ma na to wpływ wiele czynników. Rury gazoszczelne ze stali kwasoodpornej są bardziej wytrzymałe mechanicznie i chemicznie oraz niepodatne na korozję w zwykłych oraz średnio agresywnych warunkach. Przez to ściany tych rur mają średnio trzy-czterokrotnie mniejszą grubość niż rur czarnych stosowanych w chłodnictwie. Tym samym rura jest wielokrotnie lżejsza co przekłada się na jej cenę. Dodatkowo z uwagi na mniejszą jej masę mniej obciążana jest konstrukcja nośna budynku. Jej koszt zatem jest też mniejszy podobnie jak koszt podpór i zawiesi. Instalacji ze stali kwasoodpornej nie czyścimy i nie malujemy wielokrotnie jak stali czarnej. Prawie każda spoina wykonywana jest w jednym przejściu a nie kilkukrotnie jak przy grubych ściankach stali czarnej. Kolejnym aspektem cenowym jest to, że po wykonaniu instalacji zgodnie z technologią, czyli z wykorzystaniem gazu formującego, jest ona praktycznie idealnie czysta wewnątrz. W przypadku stali czarnej konieczne jest wielomiesięczne płukanie instalacji połączone z wymianą drogiego oleju chłodniczego i wkładów filtracyjnych.

Dodatkowo każdą, bez wyjątku, instalację rurową ze stali czarnej, należy zgodnie ze sztuką wymienić po ok. 20-30 latach eksploatacji, a wg oficjalnych danych żywotność stali kwasoodpornej w zwykłych warunkach wynosi około 10 000 lat. To wszystko składa się na finalnie niższy koszt wykonania.

Firma nasza wprowadziła do budowy naszych maszynowni chłodniczych szereg rozwiązań niespotykanych u innych producentów. Jednym z nich jest dynamiczny system ochrony przeciwzalewowej sprężarek( DSP). Wielu doświadczonych klientów zna ten problem. Każda sprężarka przeznaczona jest do sprężanie wyłącznie par i gazów. Ciecze są praktycznie nieściśliwe i do ich przepompowywania używamy pomp a nie sprężarek

Jeżeli jednak, np. z wyniku awarii w obrębie chłodnicy powietrza, zostanie zassana do sprężarki, zamiast samej pary, mieszanina pary i cieczy to mówimy wtedy o dostaniu się do niej tzw. pary mokrej. Ciecz, jak wspomniano wcześniej jest nieściśliwa i w znaczącej większości przypadków sprężanie takiej mieszaniny prowadzi do uszkodzenia sprężarki lub jej zniszczenia.

Aby temu przeciwdziałać, zespół naszych inżynierów opracował rozwiązanie chroniące sprężarki przed uszkodzeniem, w którym główny sterownik zespołu sprężarkowego w połączeniu z elementami wykonawczymi, nie tylko rozpoznaje ten stan jeszcze przed potencjalnym uszkodzeniem sprężarek ale również przeciwdziała mu w czasie pracy maszynowni adekwatnie do skali zagrożenia, tak aby nie zatrzymywać pracy sprężarek do czasu przyjazdu serwisu. Tym samym utrzymywany jest proces chłodzenia instalacji bez wyłączenia awaryjnego.

Drugą częścią funkcjonalną każdej instalacji chłodniczej są urządzenia do chłodzenia powietrza lub cieczy. Z uwagi na różne przeznaczenie i wymagania, ich konstrukcje są bardzo różne.

Poniżej opisane są przykłady zastosowań różnych chłodnic powietrza ale należy pamiętać również o bogatej naszej ofercie rozwiązań z wbudowanymi chłodnicami do chłodzenia różnych cieczy.

 

Chłodnie składowe

Chłodnie składowe wymagają zazwyczaj stosowania chłodnic powietrza o tzw. budowie kubicznej. Takie chłodnice posiadają z jednej strony wentylatory ciągnące lub pchające powietrze przez blok lamelowy. Są one zazwyczaj montowane pod samym stropem komór chłodniczych.

Ich prawidłowy dobór zależny jest od wiedzy i doświadczenia projektantów i dokonywany jest w oparciu o wiele czynników. Niestety bardzo często o doborze i wyborze chłodnic przez instalatorów i klientów decyduje jedynie cena i przypadkowy wybór handlowca. To często popełniany błąd. Jest to tak silny mechanizm decydujący o wyborze konkretnego modelu, że wielu producentów tych urządzeń, konkurując ze sobą jedynie poziomem ceny, doprowadziło niektóre wskaźniki techniczne do granic absurdu. Należą do nich między innymi: zbyt mała grubość ścianek rur czynnika chłodniczego, zbyt mała grubość lameli, zbyt mała ilość grzałek odtajania (mała ale o dużej mocy co daje efekt odwrotny do zamierzonego bo grzałki się wyginają, klinują i przepalają), zbyt mała powierzchnia wymiany ciepła, zbyt cienkie blachy obudowy itd. Powstał ogromny rynek wyrobów o bardzo niskiej trwałości i jakości, które mają wytrzymać jedynie okres gwarancyjny czyli z reguły jeden rok w zwykłych warunkach pracy.

TERMOPROJEKT hołduje zasadom stosowania urządzeń najtrwalszych i najbardziej niezawodnych przy zachowaniu rozsądnej ceny.

Na szczęście pozostało na rynku kilku producentów chłodnic powietrza i wymienników płaszczowo-rurowych oraz płytowych, którzy współpracują z nami i są w stanie sprostać oczekiwaniom naszym i naszych klientów. A cel jest prosty. Urządzenia projektowane i dobierane przez nas mają pracować bez problemów przez wiele lat a nie tylko do końca okresu gwarancji, który zwykle wynosi rok i to od dnia zakupu a nie od dnia rozpoczęcia eksploatacji.

Dlatego też w rozwiązaniach proponowanych przez nas promujemy stosowanie chłodnic komór niskotemperaturowych z rurkami ze stali kwasoodpornej. Dodatkowo wszystkie chłodnice tego typu, posiadają systemy rozmrażania wykonane wg naszych zaleceń tak aby do minimum ograniczyć ich awaryjność a jednocześnie umożliwić łatwą naprawę każdemu serwisantowi.

To efekt naszego wieloletniego doświadczenia związanego z serwisowaniem urządzeń różnych producentów w niskich temperaturach.

 

Systemy chłodzenia hal produkcyjnych

System chłodzenia hal produkcyjnych zakładów przetwórczych to odrębna dziedzina wiedzy i wymaga stosowania innych chłodnic niż w chłodniach składowych. Stosuje się tu chłodnice specjalnej konstrukcji z podwójnym lub pojedynczym kierunkiem przedmuchu powietrza. W tych chłodnicach powietrze jest przedmuchiwane przez bloki lamelowe. Do doboru tych chłodnic potrzebne jest duże doświadczenie i wiedza projektantów oraz dobre programy symulacyjne producentów chłodnic. Decydującym parametrem przy ich doborze powinna być prędkość powietrza w strefie stałej pracy ludzi aby ich nie narażać na wyziębienie i w konsekwencji choroby. Ten parametr jest uregulowany prawnie. Dlatego takie chłodnice powinny pracować z odpowiednio dobraną prędkością obrotową wentylatorów.

Innym rozwiązaniem jest stosowanie chłodnic z kanałami tekstylnymi, które zapewniają równomierne, praktycznie laminarne rozprowadzenie powietrza w hali. Jest jednak wielu przeciwników tego rozwiązania, gdyż uważają oni, że kanały tekstylne, pomimo atestów świadczących o ich aseptyczności, stanowią siedlisko i miejsca potencjalnego rozwoju bakterii chorobotwórczych, grzybów, pleśni i wirusów. Dodatkowo zaciemniają hale. Zdania są podzielone.

 

Dobór odpowiednich materiałów do potrzeb klienta

Oto przykład jak solanka, kwas octowy i piany myjace niszczą chłodnice.

Ze względów sanitarnych większość hal produkcyjnych zakładów przetwórstwa spożywczego jest codziennie odkażanych naprzemiennie pianami o odczynie kwaśnym a następnie zasadowym. To niszczy chłodnice w wykonaniu klasycznym bo miedź, aluminium czy stal zwykłej jakości nawet lakierowana nie wytrzymują długo korozyjnego działania takiego środowiska.

Dotyczy to również osłon wentylatorów i rurociągów chłodniczych. Dlatego we wszystkich takich przypadkach przedsiębiorstwo nasze projektuje, dostarcza i montuje instalacje rurowe i chłodnice ze stali kwasoodpornej gatunku AISI1.4401 ( 316Ti). Podobną technologię stosujemy w zakładach produkujących marynaty octowe i zalewy solankowe. Dzięki stałej współpracy z producentami takich chłodnic oferujemy indywidualne rozwiązania tych urządzeń w bardzo korzystnych cenach dla klientów.

Kolejnym typem chłodnic opracowanych i oferowanych przez TERMOPROJEKT są chłodnice powietrza do tuneli zamrażalniczych.

 

Tunele zamrażalnicze

Tunele wychładzalnicze i zamrażalnicze oferujemy w dwóch kategoriach określających sposób załadunku i rodzaj procesu. Pierwszą kategorię stanowią tunele działania ciągłego a drugą tunele zapychowe działania cyklicznego.

Do pierwszych należą dedykowane dla konkretnych produktów i ich wielkości tunele fluidyzacyjne, spiralne, taśmowe i immersyjne renomowanych producentów.

Do drugich należą tzw : ,,tunele zapychowe’’ naszej konstrukcji. Szczególnie, te drugie cieszą się dużym powodzeniem z uwagi na relatywnie niski koszt wykonania przy dużej wydajności i niskim koszcie jednostkowym zamrażania.

Dodatkowo ich wielką zaletą jest uniwersalność i możliwość zamrażania różnych produktów, o różnych masach i kształtach. Nadają się one do zamrażania ryb w blokach i luzem, ikry luzem ( IQF), mięsa luzem i w blokach opakowanych również w kartony, runa leśnego, porcjowanych zup i dań gotowych, owoców i warzyw, karmy dla zwierząt itp. Ograniczeniem jest jedynie pomysłowość naszych klientów.

Są one bardzo wydajne przez zastosowanie specjalnej konstrukcji chłodnic i ich wentylatorów o wysokim sprężu dyspozycyjnym, specjalnych kierownic powietrza i automatyki współpracującej z maszynownią chłodniczą.

Wszystkie badania prowadzone u naszych klientów potwierdzają, że całkowity koszt zamrożenia 1 kg surowca, w tych tunelach, z uwzględnieniem kosztów pracy personelu przy załadunku i wyładunku wahają się średniorocznie na poziomie 5-8 groszy. Niższy koszt mają jedynie solankowe tunele immersyjne ale ich stosowanie jest bardzo ograniczone.

Poza tymi podstawowymi rodzajami oferowanych urządzeń i instalacji chłodniczych TERMOPROJEKT s.c. buduje rozwiązania specjalne oparte często na technologii układów pośrednich dla zakładów przetwórstwa spożywczego, tworzyw sztucznych, lodowisk, central klimatyzacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy i zapraszamy do kontaktu z nami.