Wentylacja

Grupa Termoprojekt projektuje i wykonuje również instalacje wentylacyjne w ramach działania spółki TERMOPROJEKT HVAC. Dotyczy to zarówno wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej. O ile wentylacja grawitacyjna jest rozwiązaniem w miarę prostym, często mającym więcej wspólnego z pracami ogólnobudowlanymi z uwagi na stosowanie prefabrykowanych elementów budowlanych szybów wentylacyjnych to często przy obiektach wybudowanych w technologii płyt warstwowych lub w budynkach o konstrukcji stalowej istnieje konieczność montażu metalowych szybów kanałowych i różnego rodzaju kratek, nawiewników, czerpni itd.

Drugim rodzajem wentylacji jest wentylacja mechaniczna.

Z uwagi na różne rozwiązania central wentylacyjnych lub samych wentylatorów, dzielimy ją na nawiewną, wyciągową lub wywiewną i nawiewno-wywiewną.

Każda z nich ma zastosowanie w różnych przypadkach. Systemy rozdzielone czyli oddzielnie wykonana, instalacja wywiewna i nawiewna występują wszędzie tam gdzie musimy usunąć duże ilości powietrza, które jest zanieczyszczone pyłami, lakierami i związkami zapachowymi (np. spaliny samochodowe) lub bardzo zawilgocone, zatłuszczone lub bardzo gorące (kuchnie, smażalnie).

Niektóre z tych pomieszczeń mają samoczynny napływ świeżego powietrza a do niektórych należy dostarczyć powietrze instalacją nawiewną tak aby zbilansować jego ilość w pomieszczeniu. W większości wymienionych przypadków stopień i forma zanieczyszczenia powietrza usuwanego uniemożliwiają rekuperację ciepła i jest ono w najszybszy i najprostszy sposób usuwane na zewnątrz.

W zdecydowanej większości przypadków instalacje wentylacji mechanicznej projektowane i budowane są jako instalacje nawiewno-wywiewne. Dzięki temu w jednym zwartym bloku centrali wentylacyjnej znajdują się nie tylko wentylatory ale również filtry i wymienniki ciepła potrzebne do ogrzania i schłodzenia przygotowanego powietrza ale przede wszystkim znajdują się rekuperatory czyli wymienniki ciepła umożliwiające częściowe przekazanie ciepła od strumienia usuwanego powietrza do strumienia nawiewanego. W sposób znaczący zmniejsza to ilość wymaganej energii potrzebnej do ogrzania czy schłodzenia powietrza.

Przyjęło się nazywać instalacje nawiewno-wywiewne wyposażone jedynie w nagrzewnice instalacjami wentylacyjnymi, a wyposażone dodatkowo w chłodnice i ewentualnie w sekcje nawilżania powietrza i nawaniania - klimatyzacją mechaniczną.

Jest bardzo wiele możliwości właściwej konfiguracji, sekcji central klimatyzacyjnych. Wszystko zależy od tego co chcemy uzyskać. Dotyczy to zarówno samych parametrów powietrza jak również warunków w jakich ma pracować sama centrala oraz jej instalacja kanałowa.

Inne są wymagania dla galerii handlowych, inne dla budynków użyteczności publicznej jak kina czy teatry, inne dla szpitali a zupełnie inne dla basenów i zakładów produkcji spożywczej.

Finalnie różnice dotyczą głownie materiałów z których wykonane są centrale klimatyzacyjne, kanały, izolacja termiczna, kratki nawiewne i wyciągowe oraz pozostała armatura.

Posiadając odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia zapewniamy naszym klientom najlepsze rozwiązania. Jak to zazwyczaj bywa najlepsze rozwiązanie techniczne z punktu widzenia kosztów eksploatacji nie jest rozwiązaniem najtańszym. Czasami klient sam musi określić kryterium ważności swoich oczekiwań. Często zdarza się, że niewielkie odstępstwo od założonych na wstępie wymaganych parametrów powietrza przez kilka czy kilkanaście dni w roku ma ogromny wpływ na cenę instalacji.

Naszą rolą jest uświadomić to klientom i zaprosić do współpracy z nami, gdyż wiele instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w naszym kraju jest źle zaprojektowanych i przez to bardzo przewymiarowanych. Skutkuje to potem ogromnymi kosztami eksploatacyjnymi. A tak być nie musi.